Do Foundation

Do Dance

Do Records

Do Music

Do Mailorder
 
  do foundation  
       

 

 

 

 
   

Do Foundation is een organisatie die gelijkgezinde initiatieven op het gebied van muziek en theater bundelt.

Ze stimuleert een orginele kijk op de kunst in de breedste zin van het woord en beoogt de kunstwereld te prikkelen met verrassende projecten.

Bestuur: Pascal Rijnders (voorzitter), Iris Casteren van Cattenburch (secretaris), Gerard Rosinga (penningmeester), Frans Sedee, Frans van der Wiel.
Artistieke leiding: Moos d'Herripon & Kees Wieringa

Doel

Het doel van DO is het realiseren van een infrastructuur door middel waarvan multidisciplinaire kunstuitingen een idee, thema of product kunnen worden gepresenteerd. Deze infrastructuur moet het "categorisch denken" van gescheiden disciplines doorbreken en zo aantrekkelijk en aanstekelijk zijn dat vanuit een breed maatschappelijk draagvlak hiervan gebruik kan worden gemaakt. DO functioneert dan als een idee‘nfabriek die het idee vervolgens ook produceert en presenteert.

Uitgangspunten van DO zijn brutaliteit, vernieuwing, engagement, oorspronkelijkheid, dynamiek, flexibiliteit, kleinschaligheid en durf. Bij DO-projecten geldt het primaat van de inhoud als uitgangspunt. De inhoud dirigeert daarmee de vorm. Bij de vertaling naar een vorm wordt de ene keer gekozen voor een meer journalistieke benadering, de andere keer voor een benadering die uitgaat van persoonlijke ervaring van de uitvoerenden. Alles afhankelijk van wat onderwerp en aard van het project vragen aan formele invulling en accenten.

Missie

DO is een organisatie die sinds 1987 initiatieven ontplooit op het gebied van muziek en theater, waarmee zij een originele kijk op de kunsten wil stimuleren en een zo breed mogelijk publiek wil genereren. De artistieke ruggegraat van DO wordt gevormd door theatermaker Moos d'Herripon en de musicus Kees Wieringa. Gezamenlijk door hen ge•nitieerde projecten onder de paraplu van de stichting begeven zich onder andere op het vlak van het muziektheater. Het is voor beiden essentieel om buiten het kader van hun eigen oorspronkelijke discipline (respectievelijk dans en muziek) te opereren.

D'Herripon en Wieringa zien DO als een instrument om vanuit hun persoonlijke visie op de kunsten een structureel onderzoek naar de relatie theater-muziek-beweging te doen. Deze visie wordt gekenmerkt door commentaar op maatschappelijke ontwikkelingen. DO streeft daarbij naar een artistiek onafhankelijke positie om zo een helder perspectief te cre‘ren op genoemde ontwikkelingen. Het commentaar op die ontwikkelingen heeft geleid tot een aantal terugkerende keuzes in thematiek en betekent ook dat de huidige ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling van Nederland thematieken zullen opleveren die door niet-westerse culturen en kunstuitingen bepaald worden.

Overzicht

De laatste vier jaar heeft DO haar aktiviteiten uitgevoerd onder drie afdelingen: Do Dance, Do Records en Do Music. Dit zijn de drie verschijningen waarin DO als een soort vogel haar vleugels uitspreid. Do Dance heeft de voorstellingen C in Klein (1997), Noem mij maar Boom (1996/7), Atlas (1997/98), Chopin Sonate (1998) en Vluchten (1998/99) en Kazan de Wolfshond (1999/2000) uitgevoerd. Dit waren allen theatervoorstellingen (presentaties) die zich afspeelden op de grensvlakken van dans, theater en muziek. Zij zijn allemaal tot stand gekomen onder leiding van Moos d'Herripon. Er is gebruik gemaakt van een pool van dansers en acteurs waarbij enkele namen steeds weer terugkomen.

Do Music heeft zich gemanifesteerd met een aantal festivals en met een aantal muziekseries: Carols on Piano (1996/97), Nieuwe Noten (1997/98), Morton Feldman Marathon (1997/98) en Tom Johnson Festival (1999).

Het platenlabel Do Records vormt de spil van de projecten met publicaties van enkele podiumactiviteiten van DO. Zo is er onder het label Do Records een aantal compact discs verschenen: Jakob van Domselaer (Do Records 001), De Ploeg', Daniël Ruyneman en zijn tijd (Do Records 002), 'Solodevildances', (do records 003, 1998), Sonatines from the Netherlands I (Do Records 003, 1996).

Eigenschappen

De aktiviteiten van DO van 1996 tot 1999 worden bepaald door een aantal eigenschappen die terug te vinden zijn in de oorspronkelijke uitgangspunten van DO: brutaliteit, vernieuwing, engagement, oorspronkelijkheid, dynamiek, flexibiliteit, kleinschaligheid en durf. Do heeft steeds de snijvlakken tussen de verschillende kunstvormen opgezocht. Zo hebben de theatervoorstellingen steeds de grens van dans, acteren en muziektheater opgezocht en geeft Do Records consequent cd-premiëres uit van Nederlandse muziek vaak geplaatst in internationaal perspectief of in relatie gebracht met andere disciplines.
De projecten van Do Music werden steeds gekenmerkt door een andere belangrijke doelstelling: engagement.

DO geeft de communicatie met het publiek een hoge prioriteit, vandaar dat aan de vormgeving en reclame veel aandacht besteed werd. De publieksgerichtheid komt tot uiting in het aanboren van de juiste publicitaire kanalen. DO heeft in de afgelopen vier jaar veel publiciteit gegenereerd en voor een kleine instelling als DO steeds veel aandacht in de media gekregen. Dit komt tot uiting in de relatief hoge publieksopkomst bij toch vrij kleinschalige podiumactiviteiten.

 

 
 
 
 
 
Do Foundation
Walingsdijk 57
1645 RL Ursem (NH)
tel. 072-502 0432
fax. 072-502 0431
info@dofoundation.com

 

info  

 

U kunt op de hoogte blijven van aktiviteiten door een e-mail te sturen naar info@dofoundation.com

 

 
       

 

......

 

info: Stichting Do | Walingsdijk 57, 1645 RL Ursem (NH) | tel. 072-502 0432 | fax. 072-502 0431 | info@dofoundation.com