draailogo Do Foundation Do Dance Do Records Do Music Do Mailorder
do records KLANKSTOLLINGEN
een film over de componist Jakob van Domselaer


 

CD's:

 

DVD's:

 

 

makers: Victor Nieuwenhuijs & Maartje Seyferth
producenten: Moskito Film / Do Foundation
lengte: 50 minuten

Jakob van Domselaer (1890 - 1960) is bevriend geweest met Piet Mondriaan en heeft aan de wieg heeft gestaan van de Stijlperiode. Van Domselaer componeerde begin 20e eeuw de zeer extreme 'Proeven van Stijlkunst'. In Bergen, waar hij vele jaren heeft gewoond en gewerkt is hij in 1960 in grote eenzaamheid gestorven.
De film geeft een beeld van zijn uitzonderlijke muziek en laat mensen aan het woord die hem goed gekend hebben. Ook geeft het een beeld van een componist die geheel zijn eigen gang is gegaan, ver van ontwikkelingen in de twintigste eeuw met een verrassend resultaat. De film wil nieuwsgierigheid wekken naar het werk van Van Domselaer in samenhang met de periode waarin zijn werk ontstond. Aan het woord komen componist Simeon ten Holt en dr. Max van Alphen de Veer (oud-leerlingen), beeldend kunstenaar Constant (schoonzoon), componist Dick Raaijmakers, conservator Frits Zwart en muziekjournalist Ernst Vermeulen. En natuurlijk Kees Wieringa, pianist en her-ontdekker van het werk van Van Domselaer.

dr202cover.png


De film is te koop onder nummer do records 202.

Premiere: zaterdag 27 mei 2006 om 14.30 uur in de Ruïnekerk te Bergen (NH)
Tevens zal de film vertoond worden om 15.00u.in de Zwarte Schuur (Eeuwigelaan 7, Bergen)

Tijdens de tentoonstelling in Museum Kranenburgh: 'De Nieuwe Kring / filosofen en kunstenaars in Bergen 1916-1919' zal de film ook vertoond worden. (28 mei t/m 1 oktober) Informatie: Museum Kranenburg, Hoflaan 26 - Bergen (nh) - 072 589 89 27

Kranenburgh Cahier

dr001
Beluister ook fragmenten van de CD met pianomuziek van Jakob van Domselaer

chopin_klein (klikken)

dr202
Meer over Jakob van Domselaer


Cahier 17 – ‘De Nieuwe Kring’

Ter gelegenheid van de tentoonstelling in Museum Kranenburgh ‘De Nieuwe Kring  – Filosofen en kunstenaars in Bergen 1916-1919’ (28 mei 2006 – 1 oktober 2006) is verschenen Kranenburgh Cahier nr. 17, met de titel ‘De Nieuwe Kring in Bergen (N.-H.) – Filosofen en kunstenaars in Bergen 1916-1919’. Inleiding Olga Kruisbrink, tekst en samenstelling Wim Vroom.

De Nieuwe Kring was één van de vele kunstenaarsverenigingen in die dagen, die zich alle tegen de moderne beschaving keerden. Zij kwam voort uit De Moderne Kunstkring, een vereniging van avant-garde kunstenaars in Amsterdam, opgericht in 1910 door Conrad Kickert, onder voorzitterschap van Jan Toorop.
Uitzonderlijk was de overheersende plaats die de filosofie bij De Nieuwe Kring innam, een hooggestemd wijsgerig gefundeerd streven naar een nieuwe kunst “als een nieuwe kristallisatie van het absolute”. De Nieuwe Kring gaf tussen maart 1916 en juni 1917 tweewekelijks haar eigen tijdschrift uit: Het Journaal van den Nieuwe Kring.
De leiding lag in handen van een tweetal filosofisch ingestelde intellectuelen, de literator Charles Wijnschenk Dom en de wiskundige (en later Benedictijn) Pieter Talma. De andere leden waren de beeldend kunstenaars Henri ten Holt, M.J. Lau, Jaap Wijand, Matthieu Wiegman en John Rädecker, de dichter P.N. van Eyck en de componist Jakob van Domselaer.
Zij hebben in Bergen een kunstenaarsvereniging gevormd die na heftige onenigheid en een mislukt landbouwbedrijfje al spoedig is uiteengegaan. Ondanks dat bleef men vaak tot op hoge leeftijd contact met elkaar houden.

Dit Kranenburgh Cahier is verkrijgbaar voor E 10,-

U kunt in het bezit komen van bovenstaande producten door € 20,00 voor een CD of € 25,00 voor een DVD over te maken op gironummer 7227608 t.n.v. Do Foundation o.v.v. het nummer van de cd. De prijs is inclusief portokosten. Uw bestelling wordt gestuurd naar het adres dat de bank bij uw betaling opgeeft aan do records.

U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar  dorecords@dofoundation.com